Anomaly Sour Stout With Cherries | TasteToronto

Dishes & Drinks

Anomaly Sour Stout With Cherries

Anomaly Sour Stout With Cherries

The Dish

Anomaly Sour Stout with Cherries

Bandit Brewery

2125 Dundas St W, Toronto, ON M6R 1X1

Map

Dishes & Drinks

Anomaly Sour Stout With Cherries

Bandit Brewery

2125 Dundas St W, Toronto, ON M6R 1X1

Map
Anomaly Sour Stout With Cherries

The Dish

Anomaly Sour Stout with Cherries