Shoyu Ramen with Chau Siu | TasteToronto

Dishes & Drinks

Shoyu Ramen with Chau Siu

Shoyu Ramen with Chau Siu

The Dish

Shoyu ramen with chau siu.

Hokkaido Ramen Santouka

91 Dundas St E, Toronto, ON M5B 1E1

Map

Dishes & Drinks

Shoyu Ramen with Chau Siu

Hokkaido Ramen Santouka

91 Dundas St E, Toronto, ON M5B 1E1

Map
Shoyu Ramen with Chau Siu

The Dish

Shoyu ramen with chau siu.