Gyu-Kaku | TasteToronto

Restaurants

Gyu-Kaku

  • Rundown

Gyu-Kaku

Real Quick Rundown

TasteToronto
written by

TasteToronto

over 2 years ago

Gyu-Kaku

Restaurant review coming soon.

Close Contact Card

Gyu-Kaku

Map

81 Church St, Toronto, ON M5C 2G2, Canada

Get Directions

www.gyu-kaku.com

Visit

@gyukakutoronto

View

Restaurants

Gyu-Kaku

81 Church St, Toronto, ON M5C 2G2, Canada

TasteToronto
written by

TasteToronto

over 2 years ago

Gyu-Kaku

Restaurant review coming soon.

Featured In

Guides

The Best Bento Boxes in Toronto